BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
29/12/2023
191-BC/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết