Công văn V/v Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)
29/12/2022
405-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết