Công văn V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XIII
29/11/2023
590-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XIII

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết