Công văn V/v đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023
06/03/2023
140-CV/BTCĐUK
Ban Tổ chức Đảng ủy khối
Công văn V/v đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết