Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới
07/08/2023
167-BC/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết