Nghị Quyết
26/04/2021
Số 02-NQ/ĐUK
BCH Đảng bộ Khối
Nghị Quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết