CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2023
13/02/2023
02-CTr/BTCĐUK
Ban tổ chức Đảng ủy khối
CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết