Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025
02/08/2023
48-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết