KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
21/02/2024
55-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết