Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022
18/07/2022
320-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết