Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
06/01/2023
37-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết