Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
31/05/2022
298-CV/ĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết