Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
10/07/2023
99-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (kèm đề cương tuyên truyền)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết