Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09/03/2022
05-QC/ĐUK
Ban chấp hành Đảng bộ khối
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết