Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
06/01/2023
118-BC/ĐUK
Ban chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết