Công văn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài truyền hình Việt Nam
16/08/2023
104-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài truyền hình Việt Nam

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết