Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
10/10/2022
98-BC/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết