Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2022
26/10/2022
64-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết