Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2022
20/09/2022
49-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết