Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (kèm Đề cương tuyên truyền)
18/04/2023
70-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (kèm Đề cương tuyên truyền)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết