Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
05/07/2022
48-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo ĐUK
Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đề cương tuyên truyền ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết