Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW)
21/11/2023
80-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết