Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2023
25/10/2023
109-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết