QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
09/03/2022
1197-QĐ/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết