Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2022
21/09/2022
59-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết