Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
24/09/2021
Số 01 -QC/DUK-BQLCKCN
Ban Thường vụ ĐUK
Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết