Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
11/03/2022
245-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết