Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021
10/01/2022
1072-QĐ/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021 (có danh sách kèm theo)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết