Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
12/01/2022
19-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết