Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
14/04/2022
23-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết