Công văn V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng
05/01/2024
190-CV/BTCĐUK
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Công văn V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết