Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023
06/01/2023
117-BC/ĐUK
Ban chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết