Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (kèm Tài liệu Hội nghị)
16/10/2023
559-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (14h00' thứ Tư, ngày 18/10/2023)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết