Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2023
24/11/2023
112-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết