Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022
28/07/2022
52-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết