Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số
13/06/2022
46-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số (file ĐỀ CƯƠNG xem tại mục "Hướng dẫn nghiệp vụ")

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết