Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của CQ hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
14/09/2022
30-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của CQ hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết