Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW - TW Hội nông dân VN)
21/11/2023
81-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW - TW Hội nông dân VN)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết