Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030 năm 2024 (các Biểu mẫu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)
05/02/2024
367-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030 năm 2024 (các Biểu mẫu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết