Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
19/01/2024
89-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết