Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
19/01/2023
38-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết