Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 năm 2023
13/04/2023
462-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết