Công văn V/v khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
09/12/2022
398-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết