Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022
06/01/2023
1894-QĐ/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết