Công văn V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị năm 2023
23/02/2023
430-CV/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy khối
Công văn V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết