Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
11/01/2022
61-BC/ĐUK
Ban chấp hành Đảng bộ khối
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết