Công văn V/v định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023
16/01/2023
76-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết