Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (Kèm thể lệ cuộc thi)
21/04/2023
87-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (Kèm thể lệ cuộc thi)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết