Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023
03/11/2023
06-CV/BCĐ
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy khối
Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết