Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
15/11/2023
182-BC/ĐUK
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết